TEKLİF İSTE

Edit Template

ISO 17020 Kapsamı

ISO 17020, muayene kuruluşlarının yeterliliği ve tarafsızlığı için uluslararası bir standarttır. Muayene, bir ürün, süreç, hizmet veya kurulumun belirlenmiş şartlara uygunluğunu değerlendirmek için gerçekleştirilen bir faaliyettir. Muayene kuruluşları, muayene faaliyetlerini yürüten ve sonuçlarını raporlayan kuruluşlardır.

ISO 17020 kapsamı, muayene kuruluşlarının hangi tür ve seviyede muayene faaliyetleri yaptığını tanımlar. ISO 17020 kapsamı, aşağıdaki unsurları içerir:

  • Muayene kuruluşunun adı, adresi ve iletişim bilgileri
  • Muayene kuruluşunun yasal statüsü ve organizasyon yapısı
  • Muayene kuruluşunun akredite olduğu akreditasyon kurumu ve akreditasyon numarası
  • Muayene kuruluşunun uyguladığı muayene yöntemleri, standartları ve prosedürleri
  • Muayene kuruluşunun yaptığı muayene türleri, kategorileri ve alanları
  • Muayene kuruluşunun kullandığı muayene ekipmanları, personeli ve alt yüklenicileri
  • Muayene kuruluşunun verdiği muayene raporları, sertifikaları ve etiketleri

ISO 17020 Hangi Kuruluşları Kapsar?

ISO 17020, muayene faaliyetlerini yürüten kuruluşların yeterliliklerini belirlemek için uluslararası bir standarttır. Muayene, bir ürün, süreç, hizmet veya kuruluşun belirlenmiş şartlara uygunluğunu değerlendirmek için yapılan bir incelemedir. ISO 17020, muayene kuruluşlarının tarafsızlık, bağımsızlık ve teknik yeterlilik gibi kriterleri sağlamasını ister. ISO 17020’ye göre, muayene kuruluşları üç tip olarak sınıflandırılır:

  • Tip A: Muayene faaliyetleri dışında hiçbir faaliyeti olmayan ve muayene konusu olan taraflardan bağımsız olan kuruluşlar.
  • Tip B: Muayene konusu olan taraflarla ilişkili olan ancak muayene faaliyetlerini kendi ürünleri, süreçleri veya hizmetleri üzerinde yapmayan kuruluşlar.
  • Tip C: Muayene konusu olan taraflarla ilişkili olan ve muayene faaliyetlerini kendi ürünleri, süreçleri veya hizmetleri üzerinde veya bunlarla rekabet eden ürünler, süreçler veya hizmetler üzerinde yapan kuruluşlar.

ISO 17020, bu üç tip muayene kuruluşunun da akredite olabilmesi için gerekli şartları belirler. Akreditasyon, bir kuruluşun belirli bir standart veya rehbere uygun olarak faaliyet gösterdiğini gösteren bir tanımlamadır. Akreditasyon, kuruluşların güvenilirliğini, kalitesini ve uluslararası kabul edilebilirliğini artırır. ISO 17020 akreditasyonu alan muayene kuruluşları, sektördeki diğer kuruluşlara göre daha fazla tercih edilir ve rekabet avantajı sağlar.

Hizmelerimiz

İlginizi Çekebilir

Taksim Danışmanlık

Merak ettiğiniz tüm soruların cevabını hiç çekinmeden müşteri temsilcilirizden öğrenebilirsiniz.

Copyright © 2023 | Powered by Taksim Danışmanlık