TEKLİF İSTE

Edit Template

Blog

  • All Post
  • Blog
  • Standartlar

Kalibrasyon ve Ölçüm Belirsizliği Hesaplamaları Uygulamalı Eğitimi Eğitimin Amacı: Ölçme belirsizliğini tahmin edebilmek, hesabını yapabilmek için kullanılan istatistiksel yöntemlerin anlaşılmasını sağlamak. Eğitimin İçeriği: Genel Tanımlar ve Kavramlar Ölçüm, Ölçüm Sonucu, Anlamlı Rakamlar ve Yuvarlatma Doğruluk, Gerçeklik Kesinlik, Sistematik ve Rastgele Hata, Belirsizlik, Ölçüm belirsizliğinin olası nedenleri. A-Tipi belirsizlik hesaplama yöntemi.…

ISO 17020 Muayene Laboratuvarı Akreditasyonu Eğitimi Eğitim Amacı ISO 17020 Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi kurulurken, atıf yapılan standarda uygun oluşturulması gereken dokümanlar ve bu dokümanların sağlaması gereken şartların açıklanması. Katılımcı Profili ISO17020 Standardına göre Akredite olmak isteyen Muayene Kuruluşları yöneticileri, sahipleri, bu sistemleri uygulama, geliştirme ve yönetme vasıflarına sahip olmak…

ISO 18001 İş Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi Eğitimin Amacı Bu 2 günlük eğitim, tetkikçilere İSG Yönetim Sistemi tetkik yöntemleri konusunda bilgi vermekte olup, en iyi uygulamalar konusundaki en son anlayışı benimsemeleri için gereken becerileri sağlamaktadır. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir: · Kuruluş içi İş Güvenliği Yönetim Sistemi tetkiki…

ISO 17020 EGZOZ EMİSYON ÖLÇÜM İSTASYONU YETKİ BELGESİ   GİRİŞ Temmuz 2005 tarih ve 25869 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Trafikte Seyreden Motorlu Kara Taşıtlarından Kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonlarının Kontrolüne Dair Yönetmelik” yürürlükten kaldırılarak yerine 4 Nisan 2009 tarih ve 27190 sayılı “Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği” Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe…

Dosya No /File No.:………………………..   MUAYENE KURULUŞLARI İÇİN KONTROL FORMU Check List for Inspection Bodies (EN ISO/IEC 17020 :2004)     Akreditasyon /Accreditation   Akreditasyon gözetimi /Surveillance       Akreditasyon yenileme /Reaccreditation        Akreditasyon kapsamının genişletilmesi/Extension of accreditation scope                    …

30 Kasım 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28837 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:EGZOZ GAZI EMİSYONU KONTROLÜ İLE BENZİN VE MOTORİN KALİTESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, trafikte seyreden motorlu kara taşıtlardan kaynaklanan egzoz gazlarının neden olduğu hava…

Hizmelerimiz

İlginizi Çekebilir

Taksim Danışmanlık

Merak ettiğiniz tüm soruların cevabını hiç çekinmeden müşteri temsilcilirizden öğrenebilirsiniz.

Copyright © 2023 | Powered by Taksim Danışmanlık