TEKLİF İSTE

Edit Template

ISO 17020 Akreditasyonu

TS EN ISO 17020 , Kaldırma ve İletme Ekipmanları, Çeşitli İşyeri Araç ve Gereçlerinin Muayeneleri, Makine ve Ekipmanların Periyodik Bakımları ve Kontrolleri ile İş Güvenliği ve Çevre Açısından Ortam Ölçümleri Yapılması ile İlgili Belgelendirme ve Teknik Kontrol Yetkisi yani,Akreditasyonunun. genel bir tanımıdır

TS EN ISO 17020 ürünlerin, tesislerin, süreçlerin, iş prosedürlerinin veya hizmetlerin incelenmesini ve şartlara uygunlukların tayinini ve daha sonra da bu faaliyetlerin sonuçlarının müşterilere ve gerekli olduğunda denetim yapan yetkililere rapor edilmesini içeren kuruluşların fonksiyonlarının olması gereken yapısını belirleyen uluslar arası standarttır.

Muayene ve belgelendirme kuruluşları; Avrupa Akreditasyon İşbirliği Programı’nın (EA) üyesi bir ulusal akreditasyon kuruluşu veya karşılıklı tanınma anlaşması yaptığı bir bölgesel akreditasyon kuruluşu tarafından akredite edilmiş yani sürekli denetleniyor ise bu belgelendirme ve teknik kontrol kuruluşlarının verdiği belgeler ve yaptığı kontroller, yerel ve idari hatta uluslararası alanlarda geçerlidir ve kabul görür. Bu kuruluşlar düzenli aralıklarla Ulusal ve Uluslararası Akreditasyon kurumlarınca denetlenirler ve bir işletmeden çok daha sıkı bir denetim geçirir.

Akreditasyon Süreci;

TS EN ISO 17020, görevleri malzemelerin, ürünlerin, tesislerin, proseslerin, faaliyetlerle ilgili prosedürlerinin veya hizmetlerin incelenmesini, şartlara uygunlukların tayinini ve daha sonra da bu faaliyetlerin sonuçlarının müşterilere ve gerekli olduğunda denetim yapan yetkililere rapor edilmesini içeren kuruluşların olması gereken yapılarını kapsamaktadır.

Bir ürünün, bir tesisin veya bir fabrikanın incelenmesi, tasarım aşaması da dahil bu kalemlerin yaşam süresi içindeki bütün safhalarla ilgili olabilir. Böylesi bir iş, normal olarak hizmet verirken, özellikle de uygunluğun değerlendirmesini yaparken, profesyonel yargının uygulanmasını gerektirir.

Muayene yapan kuruluşların bağımsız olmasına ilişkin şart, mevzuata ve pazarın ihtiyaçlarına göre değişim gösterir.  TS EN ISO 17020  standardı, teknik uyumlaştırma direktiflerinde kullanılması amaçlanan uygunluk değerlendirme prosedürlerinin çeşitli safhalarına ilişkin modüllerle ilgili AB Konsey kararında belirtilen uygunluk değerlendirme kriterlerinin tanıtımını desteklemek amacıyla hazırlanmıştır.
EN/ISO 9000 serisi standartların muayene yapan kuruluşların kalite sistemlerine uygulanan ilgili şartları TS EN ISO 17020  standardı birleştirilmiştir.

TS EN ISO 17020  standardı, deney, muayene, belgelendirme ve akreditasyon konularında aşağıda listelenen Standard serisinin bir parçasını oluşturmaktadır.
− EN 45001
− EN 45002
− EN 45003
− EN 45004
− EN ISO/IEC 17011
− EN 45012
− EN 45013
− EN 45014
− EN 45020

TS EN ISO 17020  standardı, sektör ayırımı yapmaksızın muayene işleri yapan tarafsız kuruluşların yeterlilikleri için genel kriterlerin belirlenmesini kapsar. Ayrıca, TS EN ISO 17020 standardı bağımsızlık kriterlerini de belirlemektedir.

TS EN ISO 17020 standardı muayene yapan kuruluşlar ve onları akredite eden kuruluşlar ile muayene kuruluşlarının yeterliliğinin tanınması ile ilgili diğer organlar tarafından kullanılmak amacıyla hazırlanmıştır.  Belirli bir sektöre veya hizmet içi muayeneye uygulandığında, bu kriterlerin yorumlanmaları gerekebilir.

TS EN ISO 17020  standardı, deney lâboratuvarlarını, belgelendirme kuruluşlarını veya tedarikçilerin uygunluk beyanlarını kapsamaz. Bu kuruluşları kapsayan kriterler, EN 45000 serisi standartlarda verilmiştir.

Copyright © 2023 | Powered by Taksim Danışmanlık